Joep À Campo - De Winterreise

Erotiek, religie, esthetiek. De Winterreise in het strijklicht van de Romantiek

De schrijver was verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Historische, Kunst- en Cultuurwetenschappen. Thans is hij programma-samensteller bij de Concertzender.

Het boek bevat de tekst, vertaling en uitgebreide toelichting van elk afzonderlijk lied. Daarbij worden met name de aspecten van erotiek, religie en esthetiek belicht.

Na een overzicht van vroegere invalshoeken, wordt een nieuwe interpretatie geboden. Deze is gebaseerd op het levensverhaal van de tekstdichter Wilhelm Müller en de belangrijkste culturele ontwikkelingen tijdens de Romantiek op de gebieden van religie, literatuur en kunst(beschouwing). Uiteraard wordt besproken hoe de muzikale ontwikkeling van Franz Schubert is uitgekomen bij de Winterreise. Het centrale motief van de Winterreise is niet een persoonlijke drama of een kritische politieke allegorie, maar de radicale afwijzing van bijbelse heilsverwachtingen en van alle (vroeg)romantische illusies over natuur, liefde, dood, droom, kunst en muziek.

Het betoog is cultuurhistorisch stevig onderbouwd, maar toegankelijk geschreven voor ieder, die belangstelling heeft voor de Romantiek en de muziek van Schubert.

© ArtScape | ArteVista  Rotterdam

© Website developed by Iain C. Phillips