Ninni Molin

Vinterresa: En undersökning av tolkningsmöjligheter i Schuberts sångcykel Winterreise

Sammanfattning: Den här uppsatsen beskriver arbetet med utvalda delar av Schuberts sångcykel Winterreise och vilka tolkningsmöjligheter jag som kvinnlig sångare har när jag framför ett verk med manlig huvudperson. I diskussionen redogörs tre möjliga tolkningar, där den slutliga tolkningen blir att se flickan i sångerna och huvudpersonen som en och samma person. De sju utvalda sångerna kommer efter min analys att spelas in.

© Ninni Molin

Click on the image for the full text

© Website developed by Iain C. Phillips