Martina Ribalta Coma-Cros

El Lied a través del temps. Una història del gènere narrada des del domicili de Josep Bartomeu durant el primer franquisme

Resum: Els concerts domèstics han estat una realitat freqüent en la història musical i social de Barcelona, sobretot al segle xx. Només deu anys després de donar per finalitzada la Guerra Civil espanyola (1936-1939), la ciutat, immersa en la severa dictadura del general Franco i amb fortes afectacions institucionals, seguia, en bona part, viva culturalment gràcies a algu­nes iniciatives privades entre les quals trobem els concerts domèstics.

L’industrial Josep Bartomeu desenvolupà, en aquest context, una importantíssima labor de mecenatge musical, i la seva finca de Pedralbes fou la seu de nombrosos cicles. Entre aquests, El lied a través del temps constituí un exemple d’altíssim interès artístic i musicològic marcat per la realitat històrica que envoltà la seva execució.

© Martina Ribalta Coma-Cros 2013

Click on the image for the full text

 

© Website developed by Iain C. Phillips