Jordi Membrado Amela

Afinitats estètiques: pintors i músics

Resum: Les diferents disciplines intel·lectuals, entre elles les arts, no són compartiments isolats que evolucionen independentment els uns dels altres. En el present article ens hem proposat analitzar les connexions entre la pintura i la música de deu artistes que han deixat una gran petjada en la història de la cultura. La relació de músics i pintors serà la següent: Beethoven, Goya; Chopin, Delacroix; Schubert, Friedrich; Schönberg, Kandinsky, i Stravinsky, Picasso. Determinades idees que plantejarem a propòsit d’alguna d’aquestes parelles recuperaran un cert protagonisme en contextos diferents. I això ens fa pensar que hi ha un lligam artístic entre tots aquests personatges. Un lligam que molt probablement podríem trobar entre altres pintors i músics al llarg de la història. És que el diàleg entre les arts, lluny de ser exclusiu d’una època o d’uns autors, és absolutament diacrònic.

© Jordi Membrado Amela

Click on the image for the full text

 

© Website developed by Iain C. Phillips